Nippon Music Champ Play List For 7/27/08

Song Title - Artist

6:00pm to 6:30pm

1. Drives With Wolves - Guitar Wolf
2. Watering! - detroit7
3. Russianbilly - Jude
4. Viva! Boom Boom - Asakusa Jinta
5. Canary Empire Strikes Back - Bleach 03
6. Love Fire - The Emeralds
7. Pinhead Cranberry Dance - Thee Michelle Gun Elephant
8. Yakousei Ikimono 3-biki - Yura Yura Teikoku

6:30pm to 7pm

9. Chandan Danshi - Tsu Shi Ma Mi Re
10. Akai Sora - The Kokessies
11. Kimi ni Naritai - tenniscoats
12. Clocca - Shugo Tokumaru
13. Hometown - Quruli
14. Ai no Kotoba - The White Kicks
15. Lonely Girl Blues - Maki Rinka
16. Hariyo no Natsu - PE'Z

7:00pm to 7:40pm (approximated)

Songs From Japan's Early Popular Music Scene
The following songs are available on the compilation Seishun Uta Nenkan Senzen Hen 1 1928 - 1933.

17. Tokyo Koushinkyoku - Satou Chiyako
18. Kimi Koshi - Futama Teiichi
19. Debune no Minato - Fujiwara Yoshie
20. Sumire no Hanasaku goro - Takarazuka Shoujo Kageki Tsuki Gumi Seito
21. Circus no Uta - Matsudara Akira
22. Toujin Okichi Kouta (Akegarasu Hen) - Fujimoto Fumikichi
23. Sake wa Namida ka Tameiki ka - Fujiyama Ichiro
24. Tenryuu Kureba - Ichimaru
25. Tokyo Ondo - Kouta Katsutarou and Mishima Issei

7:40pm to 8:00pm

26. Pinball Party - The 5.6.7.8's
27. L'aventure Fantastique - Fantastic Plastic Machine
28. Plastic Bamboo - Ryuichi Sakamoto
29. Genkide-ne - Daisuke Miyatani
Disclaimer: This website does not reflect the views of Georgia State University